Den mest värdefulla kunskapen är den om dig själv.
Vill du använda dina styrkor för att uppnå hälsa i kropp och sinne?

Allt i vår omgivning, våra erfarenheter och tankar påverkar oss på gott och ont. En förståelse av helheten och hur allt detta egentligen påverkar just dig medför också kunskaper som leder till självläkning – och egenvård.

Insikter och medvetenhet om dig själv är förutsättningen för att också kunna påverka din hälsa och utvecklingen av din framtid.

Vi föds alla med en frisk kärna. Händelser och situationer i livet kan skapa ohälsa och ge symtom – fysiska och/eller psykiska. Symtomen kan ibland mildras med läkemedel eller i värsta fall hamna i slutsatsen att man ”måste lära sig leva med symtomen". Bättre är då att förstå bakgrunden och orsaken till symtomen och åtgärda dessa – hitta balanserande motkrafter.

Som Ayurvedacoach får du kunskaper om dig själv, insikter om hur din livsstil påverkar din hälsa och välmående. Du lär dig leda dig själv mot en optimal hälsa.

Meditation, avspänning – t ex Yoga – är en naturlig del i programmet.

Med inspiration från Ayurveda, mental träning och egen erfarenhet vill jag bjuda in till en utbildning om fem steg för att bli din egen Ayurveda-coach. Du kan gå bara steg 1 om du vill som också fungerar som en introduktinskurs i Ayurveda.

Du får kunskapen om dig själv, lär dig vad som passar just din personlighetstyp vad gäller aktiviteter, kost - hur hanterar man stress mm.

Bli expert på dig själv - då kan du också utveckla dig själv - bli den bästa versionen av dig själv.

Genom avslappning får vi bättre tillgång till våra inre önskningar. En grundavslappning är förutsättning för att kunna arbeta med mental träning. Här passar Yoga bra in.

Du får konkreta balanserande råd - du lär dig bakgrunden i Ayurveda - du lär dig om kost, stress, personlighetstypernas karaktäristika och vi gör ett fördjupat personlighetstest

Reflektion och utveckling av dina personliga styrkor.

Du har resurserna inom dig, du har svaren inom dig, du har sanningen inom dig.
Nuet skapar framtiden – Dina tankar och fokusering i nuet berättar vad du kommer attrahera och befinna dig i framtiden. Du skapar din framtid NU! Det du har i ditt liv nu, skapades i ditt förflutna. Dina tankar och känslor kommer alltid att skapa ditt liv.


Grundkurs
Steg 1

Lördag och söndag
Steg 1 är dels en fristående kurs med grunderna i Ayurveda och de tre personlighetstyperna Vata, Pitta och Kapha, dels utgör den steg 1 av fem i programmet "Bli din egen Ayurvedacoach".

Bli din egen Ayurvedacoach
Programmet består av fem steg och genomförs lämpligen under en period om 10-12 månader (eller längre tid om man så önskar) Det första steget kan läsas helt fristående och ger dig en bra introduktion i Ayurveda och kunskap om dig själv.
Varje steg omfattar en heldag (steg 1  omfattar två heldagar) och kommer att erbjudas vid flera tillfällen under året.
Kursdatum för steg 2-5:
Steg 2:  
Steg 3:
Steg 4 :
Steg 5 :
Kursdatum ännu inte fastställt