Den här kursen är för dig som önskar få en god inblick i Ayurveda, vill lära dig mer om dig själv och din personlighetstyp.

Grundkursen är för dig som vill få en
allsidig och holistisk syn på livet och uppnå
en kontinuerlig förbättring av hälsan. Jag vill genom kursen inspirera dig i ett brett spektrum av hälsorelaterade frågor som ska ge många insikter och kunskaper för att skapa din naturliga hälsa.

Kursen omfattar två heldagar. Möjlighet finns också till gemensam lunch med mat inspirerad från Ayurveda.

I kursen ingår ett personlighetstest och en omfattande kursdokumentation som du får med dig hem.

Klicka på länken nedan för att se ett litet smakprov på kursens powerpointmaterial.

Grundkurs

Steg 1 (2 heldagar)
Introduktion i Ayurveda och kunskap om dig själv
 
Ayurveda – Bakgrund
Pusselbiten som saknas – kunskap om dig själv
De tre personlighetstyperna Vata, Pitta och Kapha
- födelsedominant
- kombinationer
- introduktion subdoshor
Vad kännetecknar balans för de tre doshorna
Årstider och dygnsrytm mm
Under- och överskott – obalans
Vad balanserar i det fall man hamnat i ohälsa/obalans – egenvårdsråd
Stress
Symtom och balanserande åtgärder
Sömnen
-         sömnråd
-         energier och dess inverkan under dygnet
Mat och vår hälsa
Balanserande kost för varje dosha
Hunger och mättnadskänslor
De sex smakerna samt introduktion i örtkunskap
Yogapass
Vi gör också ett personlighetstest, med möjlighet till ett fördjupat test


Kalender

Grundkurs
utgör samtidigt steg 1 i utbildningen till Ayurvedacoach

Steg 1 (två heldagar)
Lördag och Söndag

2020

Anmäl dig till kursen

genom att maila eller ringa:
mariashalsostuga@gmail.com
070-2457946

Pris:
2200:- , två heldagar. För lunch tillkommer 100:- per dag.

Anmälningavgift: 500:- mot faktura eller Swish.

Resterande belopp betalas före kursstart mot faktura eller Swish.

Avbokningsregler: se under flik Bokning.


Grundkurs

är dels en fristående kurs med grunderna i Ayurveda och de tre personlighetstyperna Vata, Pitta och Kapha, dels utgör den steg 1 av 5 i programmet "Bli din egen Ayurvedacoach".Har du inte möjlighet att komma till mig kan du läsa grundkursen Online


Från Gästboken:

"Bra upplägg på utbildningen. Då tänker jag på att den sträcker sig under en ganska lång tid. Bra med två dagar som start och sedan endagars. Var ett bra upplägg med teori och samtal däremellan. Väldigt intressant.

Du har också en väldigt trevlig lokal. Att komma dit och få landa en stund innan kursen drog igång kändes väldigt bra.

Materialet är väldigt bra. Bra upplägg med teori en stund och sen paus för att smälta. Bra med te (och dyl) att det finns fri tillgång till det.

Sist men absolut inte minst kursledaren då :-) Du gör det väldigt bra :-) Att du pendlar mellan teori och samtal. Känner av gruppen. Fixar tekniken (presentationer osv) galant. Inte en massa strul där (har sett mycket sådant). Din mjukhet men samtidigt raka attityd gillar jag :-)

Väldigt nöjd med att jag hoppade på det här :-) Väldigt roligt att "se" människor (inte döma, SE) på ett annat sätt :-)"


Elin Iseskog och Anna Johansson beskriver också så fint varför du ska gå kursen:
"Om man har intresse av att utveckla sig själv" och för att "ta ansvar för sin egen hälsa".