Få kunskaper om Ayurveda och dig själv

För dig som vill:

  • uppnå bättre hälsa
  • bli av med vanliga obalanser som stress, oro och magproblem mm
  • få kunskap om kost, aktiviteter och livsstilsval som passar just din personlighetstyp

Kurs Online

Jag delar med mig av personliga erfarenheter. Kursen innehåller ett personlighetstest där du får kunskap vill lära dig om vem du är om din personlighetstyp. Teoridel i 7 kapitel samt övningar. Tillfälle till frågor och svar via mail.

Du får kunskaper som du kan använda för ett mer hälsosamt liv, för att MÅ BRA!


Den här kursen är för dig som önskar få en god inblick i Ayurveda, vill lära dig mer om dig själv och hur du kan uppnå naturlig hälsa.

Kursen ger dig verktyg för att leva mer i harmoni med ditt sanna jag och skapa det liv som gynnar just din personlighetstyp, samt ger dig övningar som släpper in Ayurvedan i vardagen. Dessutom ingår ett personlighetstest.


Grundkurs Online inspirerad av Ayurveda
Introduktion i Ayurveda och kunskap om dig själv
Ayurveda – Bakgrund
Pusselbiten som saknas – kunskap om dig själv
De tre personlighetstyperna Vata, Pitta och Kapha
- födelsedominant
- kombinationer
- introduktion subdoshor
Vad kännetecknar balans för de tre doshorna
Årstider och dygnsrytm mm
Under- och överskott – obalans
Vad balanserar i det fall man hamnat i ohälsa/obalans – egenvårdsråd
Stress
Symtom och balanserande åtgärder
Sömnen
-         sömnråd
-         energier och dess inverkan under dygnet
Mat och vår hälsa
Balanserande kost för varje dosha
Hunger och mättnadskänslor
De sex smakerna samt introduktion i örtkunskap
Yogapass
Personlighetstest


Boka Kurs Online

Du betalar mot faktura

Maila mig
mariashalsostuga@gmail.com
dina kontaktuppgifter med namn, adress, telefonnummer och mailadress.

Efter att du betalt kursavgiften kommer du få ett lösenord där du får tillgång till allt material.

Har du några frågor kan du maila mig eller fylla i formuläret nedan.

Pris: 1.100 SEK


Så här fungerar kursen

  • Kursen är helt internetbaserad
  • Kapitelindelning med olika teman
  • Teori, övningar och insipration
  • Pdf presentationer
  • Utskriftsmöjlighet av teoridelar


Tips på vägen

Du kan med fördel läsa ett kapitel per vecka/14 dagar. Läs kapitlen i ordningsföljd
Utnyttja tiden mellan kapitlen till att göra de övningar som följer kursen

Dessutom

  • Personlighetstest där du också får en analys och kommentarer på resultatet.
  • I kursen ingår att du kan vid sju tillfällen (efter respektive kapitel), ställa frågor om innehållet i kursen per mail.


Innehåll:
Personlighetstest
- görs innan du läser teoridelarna
Teori, 7 kapitel
Kunskap om dig själv
Grunderna i Ayurveda
De tre personlighetstyperna
Under och överskott, här gör du också övning Balans
Vanliga obalanser och symtom
Mat och vår hälsa, här gör du också övning hunger och mättnad
Några tips
Övningar