Ayurveda betyder “läran om livet” och har använts i Indien under tusentals år för att hjälpa människor till bättre hälsa. Intresset för Ayurveda upplever jag ökar och allt fler människor får upp ögonen för hur det är möjligt att via kost och livsstilsförändringar hjälpa kroppens naturliga förmåga till självläkning. Ayurveda talar om hälsa som ett naturligt tillstånd, ett tillstånd som naturen hela tiden försöker eftersträva.

Enligt Ayurveda består allt som existerar av fem grundelement: jord, vatten, eld, luft och rymd som var och en har speciella egenskaper. Allt levande består av en unik kombination av de fem elementen, vilket även gäller oss människor. Det är också förklaringen och anledningen till varför vissa personer älskar sol och värme medan andra föredrar skugga. Det är även orsaken bakom att vissa får torr hy under vintern, medan andra alltid får förkylningar på våren, eller förklaringen till att vissa människor behöver mer sömn än andra. De olika egenskaperna som förklarar våra olikheter går att sammanfatta i tre kroppstyper – eller personlighetstyper. De tre olika typerna eller så kallade doshorna Vata, Pitta och Kapha finns alla i en viss mängd i varje individ och ansvarar för olika funktioner i kroppen, vilket i sin tur påverkar våra styrkor och svagheter. Läs mer om vad som karaktäriserar Vata, Pitta och Kapha nedan.

Ayurveda som metod är framför allt inriktad på friskvård och att förebygga och återställa en obalans innan den hunnit att befästa sig. Att vårda den mentala och själsliga kraften har lika stor betydelse för vårt välmående som livsstil, kost och motion enligt Ayurveda. Genom att lära sig mer om de tre doshorna ökar förståelsen för personliga styrkor och svagheter. Det blir därmed lättare att identifiera och utveckla de egenskaper som gör oss gott. En fördjupning i Ayurveda skapar en större förståelse för vem du är och gör det möjligt att välja just det som stärker dig snarare än det som belastar, vilket är ovärderlig kunskap såväl idag som för 5000 år sedan.

Välkommen att anmäla dig till en Ayurvedisk grundkurs.

Lär dig mer om Vata, Pitta och Kapha

Inom Ayurveda används kunskapen om universums byggstenar, de fem elementen; rymd, luft, eld, vatten och jord. Dessa har vissa karaktäristiska egenskaper som du kan känna igen och använda i flera olika sammanhang. Du vet redan att luft är lätt, eld är varmt och jord är tungt. De fem elementen och dess egenskaper används också för att beskriva de tre naturkrafter eller energiformer som reglerar alla processer och funktioner i både din kropp och i resten av universum.
Vi är en del av helheten, en del av naturen och universum.
VATA
Personer som har en stor andel Vata i sig har ofta en livsstil som är rörlig eller väldigt oregelbunden. Med en lättsam inställning till livet uttrycker de sig ofta livfullt, är kommunikativa och fantiserar gärna om verkligheten. Andra karaktärsdrag är att de snabbt blir upprymda, lätt tappar tråden med ett sinne som ständigt fylls av nya idéer. Vata-dominerande personer är smala i kroppen, har ofta torr hy och lider av en oregelbunden matsmältning.
Känner du igen dig?
Stress, överansträngning, osäkerhet i livet, oro och ängslan, rädsla för att inte duga och undernäring är alla orsaker till att en Vata-person hamnar i obalans.
Överskott i Vata kan ge frusenhet, spänningsvärk, trög tarm, rastlöshet, oro och rädsla. Lågt självförtroende och sömnstörningar är andra uttryck för obalans av Vata. 

Vata i Balans

Vata-personen mår bra av en regelbundenhet kring dygnsrytmer, måltider och rutiner. Att till exempel gå till sängs i god tid är mycket viktigt för Vata. Vila och avspänning i olika former är välgörande, likväl som varm mat och dryck. Oljemassage är utmärkt, eftersom det finns en tendens till uttorkning. ( varmt välkommen på en abyhanga – läs mer HÄR )
PITTA
Den pitta-dominerande personen präglas av en dynamisk, målmedveten och färgstark personlighet. De har lätt att fatta snabba beslut och tar spontant och naturligt en ledande roll bland andra. Elden ger energi, och genom sin starka vilja och drivkraft, kan de ha en tendens att köra över kroppens signaler. Pitta-doshan gillar utmaningar och har i allmänhet god aptit på både mat och livet i stort.
De faktorer som skapar stress hos en Pitta-personlighet är ofta stress med undertryckt ilska eller frustration, tidspress, intensiv träning utan återhämtning och ständigt höga krav.
Symptom som ofta visar sig vid ett överskott av Pitta är magkatarr, inflammationer, allergier, hudbesvär, irritation, otålighet och envishet.
Måttfullhet är en nyckel till skapa balans hos en Pitta-person. En god idé är att hålla en balans mellan vila och aktivitet, samt undvika för mycket stimuli. Pitta bör inte bli överhettad varken av sol, starka smaker eller känslor.
KAPHA
En person som domineras av denna dosha är både fysiskt och känslomässigt stabil, tålmodig och jordnära. Kapha-personer uttrycker sig ofta i en stark och robust kroppsform. De trivs med tillvaron utan större förändringar. Genom sin mjuka, behagliga natur är de bra lyssnare, och har förmåga att skapa lugn och ro.
Obalans skapas till Kapha-doshan genom mat som innehåller mycket fett och socker, för lite motion och en förskjuten dygnsrytm. Dessvärre tenderar Kapha-personer till överdriven lathet, och oförmåga att förändra sådant som missgynnar en.
Överskott i Kapha märks genom slembildning, svullnad, övervikt och stelhet. Kaphadoshan har även ett tungsint sinne och visar på håglöshet.
Precis som för de andra doshorna finns möjlighet att återställa balansen. Såväl stimulans, regelbunden motion som omväxling och massage motverkar tröghet och stagnation. Kapha mår bra av att välja lätt och varm mat, minska på den söta smaken sötma, och får gärna krydda maten lite extra. 

Vata, Pitta och Kapha De tre olika typerna finns alla i en viss mängd i varje individ och ansvarar för olika funktioner i kroppen, vilket i sin tur påverkar våra styrkor och svagheter. Allt här i livet påverkar oss och har en effekt på de tre doshorna, alltifrån maten vi äter, årstider och klimat, tiden på dygnet, människor, relationer, aktiviteter, händelser mm. Allt som vi utsätts för har en inverkan på Vata, Pitta och Kapha och kan verka antingen höjande eller sänkande på dessa tre.
Att sträva efter balans innebär att man väljer saker som bidrar med motsatta kvaliteter som den dosha man har ett överskott eller underskott av.