Personlig Utveckling som friskvård

Mår individen bra så mår Företaget bra.
Visst håller ni med mig om att ett bra samarbete, en utvecklad kommunikation och ett positivt klimat får oss att må bra på arbetsplatsen? Tillsammans med tydliga roller, inflytande och egenmakt, ett lagom arbetstempo och en möjlighet att utvecklas ger det goda förutsättningar för friska medarbetare. Låt mig inspirera och bidra med kunskaper utifrån ett ayurvediskt perspektiv. Genom en ökad förståelse för var och en av er, av varandra och hur ni tillsammans skapar företagets helhet, kan jag hitta hälsoinriktade aktiviteter och arbetssätt som leder till en friskare arbetsplats. 

Välj hela konceptet, och jag finns med både i organisationens utveckling och i varje individs hälsa. Kombinera med hälso- och kostrådgivning, eller yoga. 

Jag hjälper Er med exempelvis teambuildingsaktiviteter, förbättra kommunikation och gruppdynamik i ledningsgrupper eller motsvarande. 
Allt börjar med ökad insikt och kunskap om dig själv och hur du påverkas av din omgivning.

Vi ser dagligen olika hälso- och friskvårdsråd i media. Det som tyvärr ofta glöms bort är att råden behöver anpassas till individen. Min utgångspunkt är därför att börja med att lära känna sig själv, sin personlighetstyp och vad som passar just mig. Här har Ayurveda en förklaringsmodell med tre olika personlighetstyper som bland annat guidar i vad som passar just dig.


Välmående och en långsiktig hälsa handlar om helheten, en ökad medvetenhet hos individen som att kanske behöva bryta en dålig vana. Här är det vägledning och coaching som behövs. Att kunna samtala och träffas regelbundet under en tid ger insikter som leder till en hälsosam livsstil.

De bästa friskvårdssatsningarna är de som är individuella och personliga. Hälsa och välmående ser olika ut för oss alla. Jag vill genom mental träning, yoga och med inspiration av en livskunskap som har sitt ursprung i den mycket gamla indiska filosofin Ayurveda vägleda varje individ på företaget till att hitta sin egen väg till ett liv i balans och harmoni.

En väl genomtänkt satsning får individen att må bättre och orka mer, det får sjukskrivningarna att minska och det ökar arbetsgivarens attraktionskraft.

Jag vill att företag ska satsa på friskvård så att det blir lönsamt för båda parter.

Jag riktar mig till dig som chef för att uppmuntra till att ni i er tur leder medarbetarna i rätt riktning. När företagshälsovården kopplas in kanske det redan har gått så långt att sjukskrivning blir resultatet? Jag vill finnas med i förebyggande syfte, där varje medarbetare får insikter som gör att de själva tar ansvar för sin hälsa hela tiden.


Referenser: Företag och Organisationer

Från kunder som har gått mitt program:

Jag har upplevt våra möten som väl förberedda från din sida, i en mysig miljö där jag känt mig välkommen och mycket avslappnad.
Min framtiden, som jag ännu inte kan se, känns nu positiv och trygg. Detta är ett direkt resultat av våra möten.
Jag hade tidigare stort behov av att kunna planera och förbereda mig. Nu kan jag slappna av, njuta av dagen och se tiden an med stor tillförsikt.
Det finns tillfällen då dina ord har gett mig en fantastiskt stark upplevelse! Du har formulerat ord och meningar som känts ämnade just för mig och så mitt i prick hur jag skulle vilja tänka och känna. Tex bli en 100% trygg person eller jag bär på en hemlighet!
Jag har påbörjat en resa i mitt liv vad gäller ökad självinsikt, stort framtidshopp och ökad förståelse för att jag är en del av allt.
 
---
Tack för idag Maria! Säger som Sofia, alla skulle behöva en Maria


Mer från Gästboken
Läs gärna också Artiklar