Personlig Utveckling som friskvård

”Mår individen bra så mår Företaget bra”

Med tydliga roller, inflytande och egenmakt, ett lagom arbetstempo och en möjlighet att utvecklas ger det goda förutsättningar för ett välmående företag.

Allt börjar ändå med individens hälsa och välbefinnande. Mental coachning ger ökad självkänsla och självförtroende, ökad livskvalité, lugn och inre trygghet.

Friskvård handlar lika mycket om att stärka den mentala styrkan som den fysiska konditionen – kropp och själ hänger ihop. De bästa friskvårdssatsningarna är de som är individuella och personliga. Hälsa och välmående ser olika ut för oss alla.

Min utgångspunkt är därför att börja med att lära känna sig själv, sin personlighetstyp och vad som passar just mig. Här använder jag mig av Ayurvedans 1) förklaringsmodell med tre olika personlighetstyper som bland annat guidar i vad som passar individen.

Ett ökat eget ansvar för sin personliga utveckling börjar med att lära känna dig själv vilket ger en ökad insikt och medvetenhet om dig själv och andra liksom hur din omgivning och olika situationer påverkar dig.

Insikter i hur olika personlighetstyper bidrar till företagets och gruppen effektivitet och framgång vilket förbättrar kommunikation och gruppdynamik i lednings- eller arbetsgrupper.

Beroende på Er situation och organisationens behov vill jag föreslå två olika vägar till ett välmående företag, Individuella coachningsprogram och/eller Företagsanpassat kursprogram.

Personlig utveckling genom Individuella möten/coachningsprogram

Baserat på livsstilsanalys och kartläggning av ditt nuläge och dina drömmar hjälper jag dig nå dit du vill.

För dig som vill öka ditt självförtroende, förbättra din självkänsla, få en större tilltro till framtiden, eller behöver hjälp med att hantera stress eller ökad inre trygghet vid till exempel kriser eller större förändringar i ditt liv. Mental träning är vetenskapligt bevisat effektivt både vid psykisk och fysisk obalans.

Ta kontroll över dina tankar, känslor, attityder och beteenden. Att bli medveten om dina tankar - och vad tankarna kan leda till - är avgörande för din personliga utveckling. Dina tankar styr dina känslor men även reaktioner i kroppen och ditt beteende.

Mental träning är till hjälp om du vill:

sätta upp specifika mål - och uppnå dem
göra en livsstilsförändring
hantera livet bättre för dig själv eller i relation till andra

Individuell Mental träning (MT-program)

Programmet bör pågå under minst ett halvår - helst under ett år.

Pris och omfattning offereras vid förfrågan.

Företagsanpassat kursprogram för grupper

Du får kunskaper om dig själv, insikter om hur din livsstil påverkar din hälsa och välmående. Du lär dig bland annat att leda dig själv, vad som passar just din personlighetstyp vad gäller till exempel olika aktiviteter och kost samt hur du påverkas av och hanterar stress.

Allt i vår omgivning, våra erfarenheter och tankar påverkar oss på gott och ont. En förståelse av helheten och hur allt detta egentligen påverkar just dig medför också kunskaper som leder till självläkning och egenvård.

Avslappningsövningar – t ex Yoga – är en naturlig del i programmet. En grundavslappning är förutsättning för att kunna arbeta med mental träning.

De två kursdagarna genomförs med inspiration från Ayurveda 1), Mental träning och Yoga.

Vi fokuserar på att utveckla individens goda egenskaper som i sin tur leder till att också stärka arbetsgruppens kapacitet.

Översiktligt kursinnehåll:

 • Introduktion i Ayurveda och kunskap om dig själv
 • Pusselbiten som saknas – kunskap om dig själv
 • De tre personlighetstyperna Vata, Pitta och Kapha
 • Vad kännetecknar balans för respektive personlighetstyp
 • Hur påverkas vi av tex årstider och dygnsrytm
 • Hur uppstår obalans
 • Vad balanserar i det fall man hamnat i ohälsa/obalans – egenvårdsråd
 • Stress
 • Symtom och balanserande åtgärder
 • Mat och vår hälsa
 • Balanserande kost för respektive personlighetstyp
 • Yogapass
 • Vi gör ett personlighetstest


Kursen omfattar 2 heldagar

Pris offereras vid förfrågan.

1) Ayurveda betyder ”läran om livet” och tar bland annat utgångspunkt i tre personlighetstyper för att förklara våra olikheter och vilka livsval som gynnar respektive personlighetstyp. En ökad förståelse för sig själv och andra, betydelsen av inställning och attityd till livet samt respekt för varandra är också viktiga delar i Ayurvedans syn på mental utveckling. Läs mer här.