Jag vill arbeta för bättre hälsa där din livssituation och din personlighetstyp är utgångspunkten.

Hälsa är för mig inte bara att vara fri från sjukdom utan också att ha känna välbefinnande, stark självkänsla och självförtroende och uppleva livskvalitet, ett lugn och en inre trygghet.

Genom en kombination av traditionell och alternativ medicin har jag skapat ett koncept som ser till hela människan.

Jag vill inspirera alla människor till att göra en förändring, en personlig utveckling. Resan behöver inte starta med att du först mår dåligt utan du kan känna en nyfikenhet att vilja bli en bättre version av dig själv.

Personlig utveckling handlar om att förändra dig själv i en önskvärd riktning och är en naturlig del av livet, en process som pågår hela tiden.

Personlig utveckling

 • där kropp och själ hänger ihop
 • handlar om att lära känna sig själv, stärka det friska i din personlighetstyp och ta ansvar för vart du vill nå. Att lära känna sig själv skapar en inre trygghet
 • är en inre resa som gör att du växer som person, ger en ökad förståelse för hur din omgivning och olika situationer påverkar dig och ger dig en hälsosammare och hållbar livsstil
 • ger en ökad insikt och medvetenhet om dig själv

Kunskap om dig själv:

 • är värdefull först när du praktiserar den
 • ett livslångt lärande
 • kan till exempel hjälpa dig förstå vilken kost du mår bäst av att äta

Mål:

 • Hur vill du må?
 • Vem vill du vara om 5 år?


Vänta inte med att arbeta med dig själv tills dess att du blir sjuk eller mår dåligt. Personlig utveckling och att investera i sig själv behöver inte initieras av ett missnöje där du söker dig bort från någonting. Jag vill att du ska röra dig mot den du vill vara.

Jag tror på att förebygga och främja hälsan genom att lära känna vår kropp och själ så bra som möjligt. Då vet vi hur vi reagerar på olika faktorer som kan skapa obalans och få oss att må dåligt. Det fina är att kroppen och sinnet är självläkande och att vi alla har förmågan att återskapa balans.

Vision:

Alla ska ha kunskap om sig själva och därmed få möjligheter till personlig hälsa, personlig utveckling och ledarskap för att på så sätt skapa ett mer hälsosamt samhälle.

Affärsidé:

Utveckla, sälja och marknadsföra tjänster inom området Hälsa och Personlig utveckling, med koppling till Ayurveda, Mental träning och Yoga.


Mitt mål  är att vägleda människor till välmående samt initiera en bestående förändring genom personlig utveckling.

Jag vill att människor ska känna ett eget ansvar för sin hälsa, en känsla av att man lever det liv som man önskar.


Jag vänder mig till dig som mår bra men vill må ännu bättre. Jag vänder mig också till dig som känner dig ur balans och behöver hjälp att återskapa din hälsa.


Kropp och själ hänger ihop.

En hållbar livsstil innehåller allt ifrån motion, kost, balans - till attityder och kommunikation med andra. Här är det viktigt med kunskap om sin egen personlighetstyp och vad som därmed passar just dig.

Mänsklig (personlig - individuell) hållbarhet, handlar om att ge förutsättningar, att gynna och att verka för människornas hållbara hälsa och livsstil:

 • kunskap om att kropp och själ hänger ihop
 • kunskap om oss själva
 • vi är alla olika
 • vad är en hälsosam livsstil för kropp och själ för just mig?
 • tankar, känslor, attityder, optimism
 • våra sinnen och förståelse för hur olika vi tolkar omvärlden
 • bota inte bara symtom utan orsaken bakom symtomen
 • hälsosamma val varje dag (små steg)
 • ökad koncentration och fokus, motivation och drivkraft
 • skapa en positiv självbild, stärka din självkänsla
 • ökad förståelse för hur du kan välja och ta ansvar